Montáž rozvodov plynu

  • realizácie plynových prípojiek k rodinným domom, montáž a rekonštrukcia plyn.zariadení
  • montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu plynových zariadení.

V súvislosti s vodoinštalatérskymi, kúrenárskymi a plynoinštalačnými prácami zabezpečujeme výkopové práce pre vodovody, plynovody a kanalizácie. Rýchlo a odborne odstraňujeme závady havarijného typu.

Služby zabezpečujeme v rámci celého Slovenska.