Montáž rozvodov vody

  • opravy, výmeny a nové inštalácie ventilov, poistných kohútov, batérií, sifónov a odpadov
  • opravy, výmeny a nové inštalácie zariaďovacích predmetov (vane,sprchové kúty, umývadla, WC)
  • opravy, demontáž starých a montáž nových rozvodov
  • opravy, výmeny stúpačiek v bytových domoch

V súvislosti s vodoinštalatérskymi, kúrenárskymi a plynoinštalačnými prácami zabezpečujeme výkopové práce pre vodovody, plynovody a kanalizácie. Rýchlo a odborne odstraňujeme závady havarijného typu.

Služby zabezpečujeme v rámci celého Slovenska.