Servis

Pre správnu činnost vášho zariadenia je nutne raz ročne skontrolovať správnosť funkcií nastavenia, diagnostikovať a odstrániť skryté poruchy, prehliadku tesnení, spojov a pod.Nami pravidelná starostlivosť vám prinesie správnu, ekononomickú a bezpečnú prevádzku našich zariadení vo vašom užívaní.

Pravidelná ročná údržba zariadenia je podmienkou poskytnutia záruky na zariadenia, ktorú predpisuje výrobca kotlov a tepelných čerpadiel.

Technická služba

Zodpovednosť za našu techniku pre nás nekončí len predajom. Zodpovedáme za kvalitný záručný a pozáručný servis pre užívateľov našich produktov.

Na to, aby zdroj tepla pracoval maximálne úsporne, spoľahlivo a bezpečne, je potrebné zodpovedné prvé uvedenie do prevádzky a kvalitný pravidelný ročný servis.Zabezpečujeme to hlavne svojimi vlastnými servisnými technikami ale aj zaškolenými externými servisnými technikmi.

Záručný a pozáručný servis

Záručný servis vykonávajú certifikovaní servisní technici, ktorých osvedčenie vydané spoločnosťou Viessmann, ich oprávňuje k takejto činnosti.

Údržba a servis

Uvedenie do prevádzky, údržbu alebo odstraňovanie závady – u nás sa môžete na spoľahnúť na našu odbornosť Sme vám k dispozícii svojimi radami, a aj prakticky. Naše rady a skúsenosti sú založené na praxi. S ponúkame 24 hodinová poruchová služba, technická služba vo vašej blízkosti, servisné a montážne návody. Všetko, čo potrebujete pre montáž, zavedenie do prevádzky a údržbu mátez jednej ruky.

Servisná prehliadka zahŕňa v základe:

 • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • vyčistenie priestoru kotla vysávačom, tlakovým vzduchom
 • vyčistenie sitka na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody z kotla, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
 • demontáž horáku, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, vysávačom, prípadne oplachom
 • vyčistenie primár. výmenníku, minimálne mosadznou kefou + tlakovým vzduchom, vysávačom, pri väčšom znečistení oplachom prúdom vody
 • u kondenzačných kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
 • vyčistenie lopatiek spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým vzduchom, prípadne oplachom
 • očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
 • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max.tlaku, u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo.
 • kontrola funkcie bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
 • u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO
 • vyhotovenie protokolu o kontrole a nastavení kotla Pravidelné servisné kontroly sa štandardne vykonávajú v priebehu celého roku, odporúčame najlepšie hneď po skončení vykurovacej sezóny v mesiacoch májc až august V zimnej sezóne upřednostňujeme poruchy kotlov.

Prečo vykonávať pravidelné servisné prehliadky kotla?

Pravidelným servisom plynového spotrebiča, ktorý je nutne vykonávať jedenkrát ročne, a to najlepšie hneď po vykurovacej sezóne, sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe a hlavne nebezpečnosti zariadenia z dôvodu úniku plynu a emisií.