Zapojenie rozvodov vody a kanalizácie

  • Odpad a kanalizácia
  • Drenážne rúry
  • Odvodňovacie žľaby a vpuste
  • Šachty a poklopy

Služby zabezpečujeme v rámci celého Slovenska.